Zwrot, wymiana, reklamacja

Zwrot (odstąpienie od umowy)

POBIERZ – Formularz zwrotu towaru

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014r. (Dz.U.2014.827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może co do zasady w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tj. przy indywidualnych zamówieniach zgodnie z zaleceniami okulisty na produkty firmy Cooper Vision wymagana jest wcześniejsze wpłata na konto. Produkty firmy Cooper Vision nie podlegają wymianom ani zwrotowi.

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

Adres zwrotu towaru:

Inter Optyk – Sklep Internetowy
„ZWROT”
ul. Wyzwolenia 491
43-374 Buczkowice


Reklamacja

POBIERZ – Protokół reklamacji towaru

Sklep RajSoczewek.pl odpowiada z tytuły rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Wyłącza się odpowiedzialność z tytuły rękojmi, jeżeli Kupującym nie jest Konsument.

Reklamację mogą Państwo składać w wybrany przez Państwa sposób:
– pod adresem e-mail sklep@rajsoczewek.pl
– telefonicznie pod nr telefonu 33 870-11-00
– listownie wysyłając wypełniony protokół reklamacji na adres:

Inter Optyk – Sklep Internetowy
„REKLAMACJA”
ul. Wyzwolenia 491
43-374 Buczkowice

Złożenie reklamacji w podany wyżej sposób pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji, aczkolwiek złożenie reklamacji we wskazany sposób nie stanowi wymogu złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.

Klient zobowiązany jest przesłać soczewki bądź okulary do Sklepu z zachowaniem ostrożności.
Reklamowane soczewki powinny być zabezpieczone przez wyschnięciem tj. zanurzone w płynie pielęgnacyjnym i opakowane w sposób zabezpieczający je przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki.
Również reklamowane okulary powinny być opakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie wysyłki.
W przypadku reklamacji soczewek lub okularów - będą one przekazane do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do żądania Klienta. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

Sklep internetowy RajSoczewek.pl nie uwzględnia reklamacji obejmujących:

- pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru (złe parametry soczewek)
– złe dobranie soczewek dla Klienta przez optyka, optometrystę lub lekarza okulistę
– brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty, optometrysty lub optyka
– używanie soczewek niezgodnie z ich przeznaczeniem tj. doprowadzenie do wyschnięcia soczewek po wyjęciu z blistra, zabrudzenie soczewek kosmetykami lub innymi środkami chemicznymi, doprowadzenie przez Klienta do zabrudzenia soczewek, skutkującego brakiem możliwości przeprowadzenia ich ekspertyzy, używanie soczewek dłużej niż jest to zalecane przez producenta.


Wymiana

POBIERZ – Protokół wymiany towaru

W przypadku, gdy zamówiony przez Państwa towar nie spełnia Państwa oczekiwań, np. rozmiar okularów, kolor okularów, istnieje możliwość wymiany towaru, na taki, który Państwu odpowiada.

Przed dokonaniem wymiany konieczny jest wcześniejszy kontakt w celu ustalenia możliwości wymiany takiego towaru. W zależności od typu zamówienia istnieje możliwość darmowej wymiany towaru (klient ponosi wtedy tylko koszt odesłania towaru do nas, nie płaci za ponowną przesyłkę).

Zgłoszenie wymiany mogą Państwo składać w wybrany przez Państwa sposób:
– pod adresem e-mail sklep@rajsoczewek.pl
– telefonicznie pod nr telefonu 33 870-11-00

Bardzo ważnym jest, aby wymieniany towar nie nosił żadnych oznak użytkowania, muszą zostać dołączone wszystkie dodatkowe przedmioty, z którymi doszedł towar (jak mikrofaza, certyfikaty, itp.). Odsyłając towar proszę pamiętać również o dołączeniu paragonu (faktury) zakupu towaru, bez którego wymiana nie jest możliwa.

Towar odsyła klient na swój koszt na nasz adres:

Inter Optyk – Sklep Internetowy
„WYMIANA”
ul. Wyzwolenia 491
43-374 Buczkowice

----------------------------------------------------------------------

Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.

Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym na numer konta podany przez klienta.

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji.

Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Reklamacji nie podlegają:

– naturalne zużywanie się produktu
– uszkodzenia mechaniczne
– wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu
– odbarwienia
– przemoczenia